Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert
Nationaal Bitcoin Congres

Bitcoin: delven in de net ontdekte goudmijn

Bitcoin wint steeds meer terrein in de financiële dienstverlening én daarbuiten. Waar traditionele spelers zoeken naar een manier om de techniek toe te passen, springen tal van start-ups in het nieuwe gat in de markt. 

Door de toenemende interesse in de bitcoin kan kennisdeling tussen betrokken én geïnteresseerde partijen niet uitblijven. Finance Innovation ging met drie betrokkenen van het Nationaal Bitcoin Congres in gesprek.

Auteur: Kelly Oude Veldhuis

Met de komst van digitale transactiesystemen als bitcoin kan iedereen ter wereld met elkaar handelen zonder betrokkenheid van traditionele partijen zoals banken. Niet langer zijn deze partijen nodig als ‘trusted third party’. Er wordt gebruik gemaakt van een database verspreid over een knooppuntennetwerk om alle plaatsgevonden transacties vast te leggen. Een revolutionaire techniek en niet zonder gevolgen voor de financiële sector. “Het maakt dat traditionele spelers in de sector hun weg moeten zien te vinden in deze ontwikkelingen. En dat start-ups van nu daar vol op inspelen”, zo stelt Rutger van Zuidam, mede-organisator van het Nationaal Bitcoin Congres en oprichter van Into Bitcoin.

Oog voor de ontwikkelingen
Waar traditionele spelers eerst wantrouwend en zelfs afwijzend tegenover de bitcoin stonden, is die houding inmiddels veranderd. Zo constateren ook Koert Oosterhof en Dennis de Vries van KPMG. “Cryptocurrency’s zoals bitcoin staan nog in de kinderschoenen, maar als van de beloofde technische claims maar tien tot vijftien procent waar zou zijn, betekenen dat al forse wijzigingen voor de financiële sector. Dat besef is doorgedrongen en dat maakt dat ook traditionele partijen dit inmiddels serieus onderzoeken. Wereldwijd investeren private equity en traditionele spelers minstens honderden miljoenen in de ontwikkeling van Blockchain, de revolutionaire technologie achter de bitcoin die, vooralsnog althans, niet te kraken is.” Van Zuidam bevestigt dat: “Er is nu al sprake van een marktkapitalisatie van enkele miljarden, waarbij duizenden mensen in beweging zijn gebracht door een nieuw transactiesysteem. Je kunt je voorstellen wat dat betekent als de techniek zich verder ontwikkelt en ook in andere sectoren wordt toegepast.”

Gebrek aan garanties
Zorgt dat ervoor dat de bitcoin en andere toepassingen die uit de technologie voortvloeien, op korte termijn volledig geïntegreerd zijn in onze maatschappij? “Een groot deel van de integratie van de bitcoin gaat gepaard met vertrouwen”, stelt Oosterhof. “Je ziet dat cryptopartijen op zoek zijn naar manieren om toch onder een garantiestelsel te vallen”, aldus De Vries. “In Amerika en Duitsland zijn al cryptopartijen die het geld dat hun klanten aanhouden om cryptocurrency te kunnen kopen, direct of indirect onder het depositogarantiestelsel weten te laten vallen.” Vooral bij de opkomst van het betaalmiddel waren er veel bezwaren vanwege bijvoorbeeld hackrisico’s en gebruik door criminelen. Van Zuidam: “Het lijkt wel of er opeens andere standaarden gelden. Al deze zaken gebeuren toch ook in het reguliere systeem? Het gaat er niet om of het nieuwe systeem perfect is, maar of het beter is dan dat wat we nu tot onze beschikking hebben. Het heeft nog even nodig, maar alle limieten zijn technisch op te lossen. Blockchain is tot op heden de meest veilige manier om transacties te voldoen.”

Innovatieklimaat is de succesfactor
Vooral acceptatie en vertrouwen zijn cruciaal voor de bitcoin en die hangen sterk met elkaar samen, zo stelt De Vries. “Als steeds meer gevestigde partijen zich gaan bezighouden met deze techniek, veroorzaakt dat een sneeuwbaleffect. Dan neemt ook de acceptatie bij het bredere publiek toe”. Van Zuidam trekt de parallel met internet: “Ook daar waren traditionele en gevestigde partijen sceptisch.” Het succes van Blockchain valt of staat volgens hem dan ook met het totale innovatieklimaat in bepaalde landen. “Het toezichtklimaat is cruciaal. In de UK en Duitsland zijn de overheden daarin wat optimistischer dan hier bijvoorbeeld. Maar ook het ondernemersklimaat, het sentiment en de samenwerking tussen partijen bepalen de toekomst”, zo schetst Van Zuidam. En niet alleen binnen de financiële sector. “Honduras maakte onlangs bekend een pilot te starten met landregistratie via Blockchain. Wie is de eigenaar van welk stuk land? Een handtekeningetje vervalsen kan dan niet meer.” En dat zegt iets over de brede toepassingsmogelijkheden. “We staan nog maar aan het begin.”

Over de schrijver

Related Articles