Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

“Big data: brug te ver voor banken”

Banken moeten hun kansen op het terrein van big data beter benutten, is een veelgehoord geluid. Toch vallen de mogelijkheden in de praktijk nog flink tegen.

Het zou het nog wel een tijd kunnen duren voordat banken het concept van big data effectief kunnen inzetten. Dit betoogt Mathias Walter,Head of Competence Center Financial Services bij Trivadis, op het Duitse IT-nieuwsplatform Computerwoche. De Nederlandse zusterwebsite CIO.nl maakt hier melding van. Toegang tot data en te weinig investeringen in IT staat de volwassenheid van big data bij financiële dienstverleners in de weg.

Big data en banken
Bij big data gaat het erom dat organisaties grote hoeveelheden data analyseren. Op basis daarvan maken zij betere managementbeslissingen. Het concept kan zeer nuttig zijn: banken en andere financiële dienstverleners sporen patronen en regels in hun data op, waarmee zij tot bruikbare inzichten en voorspellingen komen. Hiermee versterken ze hun concurrentiepositie ten opzichte van andere banken, omdat ze sneller op trends kunnen reageren en innoveren.

Bescherming persoonsgegevens
Een probleem met big data bij banken is dat zij niet de beschikking hebben over de relevante data. Ze hebben weliswaar veel data, maar die hebben uitsluitend betrekking tot hun handelsactiviteiten, niet over de transacties van hun klanten. Om tot goede inschattingen en inzichten te komen, moeten de banken juist de beschikking hebben over transactie-informatie van de klanten. Hier speelt een privacy-aspect; door wet- en regelgeving rond bescherming van persoonsgegevens kunnen zij hier niet zomaar gebruik van maken zonder toestemming van de klant.

Gebrek aan technologische kennis
Naast de toegang tot data speelt er nog een ander probleem. Maar weinig banken weten wat ze met alle data aanmoeten.. Volgens Walter investeren zij te weinig geld in IT in het algemeen en dataconsolidatie in het bijzonder. Dataverzamelingen, –beheer en –kwaliteit blijven daardoor onder de maat. Door het gebrek aan technologische know-how en de noodzakelijke IT-investeringen kunnen de banken het nieuwe fenomeen van big data niet benutten.

Te weinig uitdagingen
Mathias Walter stelt dat het probleem van te weinig IT-investeringen te maken heeft met het gebrek aan uitdagingen en concrete kansen voor banken. De banken maken nog steeds gebruik van verouderde technologie. Pas als het kansen duidelijk in beeld komen en er concrete ideeën zijn, overwegen financiele dienstverleners het vrijmaken van budget. De IT-specialist meent daarom dat het nog wel even kan duren voordat banken iets met big data kunnen.

Over de schrijver

Nina van Klaveren

Vindt alternatieve vormen van kredietverstrekking erg interessant, verdiept zich graag in de wondere wereld van het mobiel betalen. Schrijft af en toe een media-analyse.

Related Articles