Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

België loopt achter op crowdfunding

In vergelijking met Nederland en Frankrijk, loopt België achter op het gebied van crowdfunding, zo blijkt uit onderzoek van Douw&Koren, een adviesbureau voor crowdfunding.

 In 2013 zamelden Nederlandse crowdfunders 32 miljoen in, in Frankrijk was dit 78 miljoen euro. Omgerekend naar het aantal inwoners werd er in Nederland €1,90 per inwoner ingezameld en in Frankrijk €1,19. België loopt hier ver op achter, in 2013 zamelden de Belgen voor 1,1 miljoen euro in, wat neer komt op €0,10 per inwoner. 

Crowdfunding
Bij crowdfunding pitcht een initiatiefnemer een project of onderneming waarop investeerders kunnen investeren. Vervolgens kunnen belangstellenden dit financieren. Als tegenprestatie ontvangen de investeerders vaak een beloning in natura of een financiële tegenprestatie. De financiële tegenprestatie kan bestaat uit een vorm van rente, een aflossing van de lening of sommige projecten bieden investeerders een aandeel in het bedrijf aan.

Stormachtige groei
Volgens Simon Douw van crowdfundingadviesbureau Douw&Koren maakt crowdfunding momenteel een stormachtige groei door. “Crowdfunding was enkele jaren geleden nog iets voor pioniers en iets dat experimenteel is. Inmiddels maken veel meer mensen en organisaties gebruik van crowdfunding,” aldus Douw. Volgens Douw valt de groei van crowdfunding te verklaren doordat het MKB steeds lastiger een lening krijgt bij banken. Bovendien is volgens Douw crowdfunding een manier van financieren én van marketing. “Investeerders ontpoppen zich vaak tot ambassadeur van het bedrijf,” aldus Douw.

Noodzaak
Ook mensen die actief zijn in de creatieve sector en non-profitorganisaties zijn steeds vaker genoodzaakt om crowdfunding te gebruiken door de veranderingen in financiering. Douw ziet dat burgers graag een aandeel hebben in crowdfunding, doordat ze direct kunnen investeren in projecten en ondernemingen waarin ze geïnteresseerd zijn. De 1,1 miljoen euro die de Belgen inzamelden zorgde voor tachtig projecten, dertien maatschappelijke projecten en twaalf ondernemingen. De gemiddelde crowdfundingcampagne haalde in België zo’n 14.000 euro op. De creatieve projecten zorgden samen voor een gemiddelde van 6400 euro, tegenover ondernemingen die gemiddeld 50.000 euro ophaalden. Gijsbert Koren ziet het MKB als de motor van de economie: “Crowdfunding biedt het MKB een manier van financieren aan die bij deze tijd past waarin banken steeds minder financieren.” Koren vraagt zich alleen wel af met het oog op de crowdfundcijfers van België of zij niet de spreekwoordelijke boot missen, juist nu veel andere landen inzetten op het actief stimuleren van crowdfunding.

Stimuleren
In het Belgische regeerakkoord van 2014 geeft de regering aan om risicokapitaal te stimuleren, zodat ondernemers van voldoende financiering verzekerd zijn. Ook willen ze met het stimuleren van crowdfunding het eigen vermogen van bedrijven versterken. Om dit te bereiken wil de regering de prospectusplicht versoepelen, financiering via crowdfunding stimuleren en de activiteiten om crowdfundingplatforms beter in kaart brengen. Ook wil de Belgische regering een betere samenwerking met investerings- en ontwikkelingsbanken bewerkstelligen. Volgens Koren speelt de Belgische overheid nog veel te weinig in op crowdfunding ondanks de plannen. “Stimuleren van de opkomst van crowdfunding in België vraagt om meer en activerende voorlichting vanuit de overheid. Veel ondernemers en potentiele investeerders weten namelijk nog niet wat crowdfunding is en hoe het voor hen kan werken. Daarnaast beperkt de regelgeving de potentie van crowdfunding, door een maximale investering van duizend euro per investeerder te hanteren. In buurlanden is de gemiddelde investering via crowdfunding in ondernemingen namelijk al zo’n duizend euro.”

Verdubbeling
Een  van de grootse platforms ter wereld op het gebied van crowdfunding is Kickstarter.com. In 2013 heeft het bedrijf geholpen aan het ophalen van in totaal 480 miljoen euro. In 2012 was dit nog maar 360 miljoen euro. In Nederland vond er ten opzichte van 2013 een verdubbeling van de financiering door crowdfunding plaats. In totaal werd er volgens de cijfers van Douw&Koren met de 32 miljoen euro 1.250 projecten en ondernemingen met succes gefinancierd. Van de 32 miljoen werd ruim 85 procent gecrowdfund door ondernemingen. Creatieve projecten met 2,9 miljoen euro en goede doelen initiatieven met 1,3 miljoen euro.

Stijging
In de eerste helft van 2014 is er in Nederland al 23 miljoen euro gefinancierd door middel van crowdfunding. Als deze trend doorzet, dan verdubbelt de markt van 2014 ten opzichte van vorig jaar. Ondernemingen haalden het meeste op, met een slordige negentien miljoen euro. Creatieve projecten volgen hierna met 2,6 miljoen euro. De verwachting is dat er in de tweede helft van 2014 ongeveer vijftig tot zestig miljoen euro bijkomt aan financiering door crowdfunding. Hiermee maakt de markt dan weer opnieuw een verdubbeling mee ten opzichte van een jaar geleden.

Toename aantal platforms
Samen met de stijging van de financiering door middel van crowdfunding, nemen ook de verschillende crowdfunding  platforms toe. Zo zijn er in de eerste helft van 2013 twintig nieuwe platforms van start gegaan. Ook heeft het crowdfundings platform Geldvoorelkaar.nl als eerste crowdfunding platform de grens aan tien miljoen euro aan financieringen gepasseerd. Voordekunst, een platform waarop kunst en creatieve projecten gefinancierd kunnen worden, passeerde de grens van twee miljoen euro. Volgens Koren is dit een logische ontwikkeling: “Crowdfunding werd nog regelmatig gezien als iets dat zich buiten de gebruikelijke kanalen van financiering en buiten gevestigde partijen begaf. Nu is te zien dat crowdfunding steeds meer aan terrein wint en dat traditionele partijen crowdfunding ook steeds vaker weten te vinden. Zo zien we dat banken steeds vaker crowdfunding als mogelijk onderdeel van de financieringsmix beschouwen en zien we ook dat (semi)overheden crowdfunding graag stimuleren in projecten die draaien om burger- en overheidsparticipatie en als aanvulling op subsidieverstrekking.”

Bron foto: reidhoffman.org

Tagged with:

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles