Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

Basel IV: standaardisatie en harmonisatie [verslag conferentie]

Welke invloed hebben de nieuwe kapitaalregels en -eisen op uw bankbalans en kapitaalratio’s? En hoe past u uw businessmodel aan om in de toekomst op een sustainable manier aan de regelgeving te voldoen?” Dat zijn de vragen die centraal staan tijdens de conferentie Basel IV op 29 juni in Amsterdam. Onder andere de ECB, De Nederlandsche Bank, Nederlandse Vereniging van Banken, de grootbanken en KPMG beklimmen het podium.

De dag wordt afgetrapt door dagvoorzitter Frits van der Scheer. Hij introduceert een interactieve tool, sendc.com, waarmee gasten vragen kunnen stellen aan de sprekers. Bovendien kan het publiek stemmen op vragen en stellingen, waardoor de wisdom of the crowds optimaal wordt benut. Interessant is de uitkomst van beide stellingen die Van der Scheer meteen poneert: de meerderheid van het publiek (55,3 procent) denkt dat de impact van Basel IV zeer groot is. Echter, bijna 56 procent zegt zelf nog niks aangepast te hebben aan zijn producten. Na vandaag komt daar wellicht verandering in, gezien het motto van het event: “Anticipeer nu op de nieuwe kapitaalregels en waarborg een stabiele bankbalans en kapitaalratio’s.”

Aanloop naar Basel IV
Even een klein stapje terug: het Basel-traject in een notendop. Basel I focuste op minimum kapitaal, Basel II op risicosensitiviteit en III was non-risk based. Basel IV wil de bankwereld simplificeren, harmoniseren en standaardiseren. Door vereenvoudiging en transparantie zou een stabiel bankensysteem moeten ontstaan en meer grip komen op banken. Het is echter een punt van discussie of dit ook gaat gebeuren. Zo meent Tobias van Sas van ABN Amro dat de wijze waarop er intern wordt omgegaan met Basel IV in grote mate bepaalt of er meer controle komt op banken, of dat er juist sprake komt van controleverlies.

Voorstellen
Interessant aan Basel IV is dat het eigenlijk de afronding van Basel III is. De industrie noemt het echter Basel IV, wat volgens Otto ter Haar van de Nederlandse Vereniging van Banken te rechtvaardigen is gezien de enorme impact die de voorstellen hebben. Verschillende sprekers menen dat we het over Basel 3,5 moeten hebben.

Diverse voorstellen tot herziening hebben de revue gepasseerd. Thomas van Steenbergen van De Nederlandsche Bank zet ze onder elkaar:

  1. De afschaffing van interne modellenbenadering voor bepaalde typen risico’s en de toepassing van de standaardbenadering.
  2. Een aanpassing in de input floors: de minimale waarden voor de inschatting van risico’s door banken en interne modellen.
  3. Een aanpassing in de output floors: de ondergrens aan interne modellen op basis van het percentage van de standaardbenadering. Een herziening is voorgesteld voor de standaardbenadering voor operationeel-, krediet- en marktrisico.
  4. Tot slot een herziening van de standaardbenadering zelf.

Belangrijk is het verschil tussen de standaardbenadering en de interne modellen-benadering. Bij de standaardbenadering zijn er voorgeschreven risicogewichten, terwijl banken met interne modellen zelf risico’s van leningen inschatten.

Impact
Over de impact van Basel IV zijn het publiek en de sprekers het eens. Meerderen, waaronder Otto ter Haar en Berry van Nieuwkerk van Rabobank, benadrukken de enorme impact van de nieuwe Basel-voorstellen. Ter Haar spreekt van een significante impact als de voorstellen zoals ze er nu liggen, worden geïmplementeerd. Deze kunnen echter nog worden afgezwakt. Eind dit jaar moet er duidelijkheid zijn zodat de banken verder kunnen. Nadat de Baselse standaarden zijn afgerond moet het nog geïmplementeerd worden in de Europese regelgeving.
Wordt vervolgd…

Tagged with:

Over de schrijver

Related Articles