Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

AFM positief over meer inzicht in kosten beleggen

De AFM is positief over het voorstel van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de banken om meer inzicht in de kosten van beleggen te geven, vooruitlopend op de Europese voorstellen op dit gebied.

De banken geven aan op 1 januari 2015 voorafgaand aan de dienstverlening kostentransparantie op conceptniveau in te voeren. Dat wil zeggen inzicht voor alle beleggers met een bepaald profiel in de kosten die zij kunnen verwachten. Daarnaast gaan de NVB en de banken komend jaar verder werken aan het op individueel niveau inzichtelijk maken van de werkelijk gemaakte kosten van de eigen dienstverlening en de doorlopende kosten van de producten in de portefeuille aan de klant.

Vergelijkende kostenmaatstaf
De vergelijkende kostenmaatstaf (vkm) bevat in ieder geval de eigen kosten van de dienstverlening door de banken plus de kosten van de producten die nu al transparant gemaakt moeten worden. De AFM heeft er begrip voor dat de banken nu nog niet het volledige inzicht in de individuele kosten kunnen geven, maar vindt het wel van belang dat ook fondsaanbieders stappen zetten door na te denken over de manier waarop zij inzicht kunnen gaan geven in de handels-/transactiekosten. Daarbij benadrukt de AFM dat kosten belangrijk zijn voor het beleggingsresultaat op de lange termijn, maar dat een focus op alleen de kosten te beperkt is. Klanten moeten met een inzicht in de kosten – in combinatie met inzicht in risico en rendement – een afgewogen keuze kunnen maken voor een bepaald soort beleggingsdienstverlening en/of beleggingsproducten.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles