Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

87 procent Nederlanders vindt online inzicht in hypotheek een basisvoorwaarde

87 procent van de Nederlanders vindt het een vereiste dat hun hypotheekverstrekker online inzicht geeft in de hypotheek. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van het Nederlandse fintech-bedrijf Omniplan, uitgevoerd door Panelwizard onder 1.051 Nederlanders met een hypotheek. Daarbij wil 58 procent van de ondervraagden graag (beter) weten wat de financiële gevolgen zijn van het verduurzamen van de woning door bijvoorbeeld het plaatsen van zonnepanelen of isolatiemateriaal.

Vooral jongeren onder de dertig zouden met 76 procent (meer) inzicht willen hebben in de financiële gevolgen van het verduurzamen van hun woning. Bij mensen boven de dertig loopt dit gestaag terug om bij de zestig plussers uit te komen op 51 procent. “Door klimaatveranderingen en subsidieregelingen overwegen steeds meer mensen hun woning te verduurzamen, maar om tot een goede beslissing te komen, is inzicht in de ­­kosten absoluut noodzakelijk”, aldus Maarten Boddeus van Omniplan.

Onvoldoende inzicht

17 procent van de respondenten geeft aan onvoldoende financieel inzicht te hebben in de huidige stand van hun hypotheek. Voor laagopgeleiden (21 procent) geldt dit vaker dan voor hoogopgeleiden (14 procent). Zo blijkt één op de tien Nederlanders met een hypotheek niet op de hoogte te zijn van wanneer de rentevaste periode afloopt. Ook geeft één op de zes aan niet te weten wat de financiële gevolgen voor de hypotheek zijn indien er een onverwachte gebeurtenis plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden. Vooral jongeren onder de dertig jaar zijn met 29 procent onwetend over de financiële implicaties van onverwachte gebeurtenissen. “De gemiddelde looptijd van een hypotheek is dertig jaar dus het is zorgelijk als mensen niet weten wat hen de komende jaren te wachten staat”, zegt Boddeus. “Een financieel adviseur kan een hoop leed voorkomen. We zien dat na het adviestraject de rol van een persoonlijke financial life coach steeds belangrijker wordt.”

Noodzaak automatische updates

Juist omdat mensen met een hypotheek niet genoeg financiële kennis blijken te hebben, zou advies dat nog beter is afgestemd op de persoon uitkomst kunnen bieden op het moment dat er veranderingen plaatsvinden die mogelijk van invloed zijn op de hypotheek. Dit blijkt uit het onderzoek. Zo zegt zestig procent het een goed idee te vinden dat de hypotheekverstrekker automatisch een seintje krijgt bij veranderingen in de financiële situatie, wanneer dit leidt tot een betere dienstverlening. Boddeus: “Door tijdig te signaleren en meteen de gevolgen van veranderingen in iemands persoonlijke situatie door te rekenen, kan een hypotheekaanbieder maatwerk leveren tijdens  de hele levenscyclus van een hypotheek.” Uit de resultaten blijkt dat er behoefte is aan persoonlijk online inzicht via de hypotheekverstrekker. Nu is dat nog vooral product-inzicht, maar met de juiste tools is continu persoonlijk inzicht niet ver weg meer.”

Ben jij ook klaar om je klanten real-time en pro-actief van advies te voorzien? Download dan hier de whitepaper.

Over de schrijver

Redactie

Dit artikel is geschreven door één van de redacteuren van FinnanceInnovation.nl . Wij zijn dagelijks op zoek naar nieuws en achtergronden over innovaties in de financiële sector. Volg @FinanceInno om op de hoogte te blijven!

Related Articles