Innovaties in de financiële sector | FinanceInnovation
advert

‘De pensioenverplichting moet verkleind worden’

Het pensioen lijkt er pas toe te doen wanneer je ouder bent. Finance Innovation sprak Edmund Hammen (36). Hij is bestuurslid van pensioenfonds Flexsecurity, voor uitzendkrachten van de Randstadgroep. Hij bekleedt deze functie bijna 5 jaar en stelt dat er meer vrijheid in het pensioenfonds moet komen.

Waar komt de interesse in de pensioensector vandaan?
EH: “Ik ben eigenlijk altijd al geboeid door de financiële sector, aangezien ik er altijd in heb gewerkt. Via de medezeggenschapsraad ben ik op het pad gekomen van pensioenen… Je draagt veel verantwoordelijkheid, je hebt verstand nodig van de administratieve kant van pensioenfondsen, je moet kunnen beleggen, je hebt kennis nodig over de economische ontwikkelingen en hebt verstand nodig van communicatie. Vooral het laatste is erg belangrijk: hoe kan je op een goede manier uitleggen wat je voor de deelnemers van het pensioenfonds doet? Het is leuk, boeiend, en erg dynamisch.”

Vindt u dat individuen de vrijheid moeten krijgen om zelf hun pensioen te kiezen? Waarom?
EH: “Momenteel is er sprake van volledige verplichting. Deze verplichting moet verkleind worden: mensen willen vrijheid. In de praktijk is het lastig om de juiste keuzes te maken. Onlangs werd ik bijvoorbeeld gebeld door een 74-jarige weduwe, die met haar man de keuze heeft gemaakt om geen partnerpensioen te nemen. Ze wilden voor een hogere pensioenuitkering gaan: dat leek voor de korte termijn interessant. Later overleed haar man. Nu moet zij het doen met alleen een AOW en komt ze in financiële problemen. Dit zijn maatschappelijk ongewenste situaties. De vraag is eigenlijk: is die keuzevrijheid wel gewenst?
Zonder enkele verplichtstelling gaat een groot gedeelte van de burgers niet sparen, en ontstaat er maatschappelijke chaos. Men is niet geneigd om te sparen, en degenen die dat wel willen, komen niet voordelig uit, omdat er minder animo voor pensioenfondsen is.”

Denkt u dat keuzevrijheid voor een pensioen gewenst is?
EH: “Vergelijk het met een zorgverzekeraar. Het is verplicht om een basisverzekering te hebben. Het collectief is goed, je draagt de risico’s samen en houdt de kosten laag. Ik denk dat we die kant op gaan. Toch ben ik voorstander van de beperking van pensioenfondsen. Het loslaten van alle verplichtingen kan gaan leiden tot marktwerking in de pensioensector en gaat dan misschien gepaard met hogere kosten. Kijk eens naar de zorgverzekeringen: je ziet dat de kosten toenemen, omdat marketingbudgetten worden gereserveerd. Ik denk niet dat dit leidt tot betere pensioenen.”

Wat is het voordeel van verplichtstelling?
EH: “Regulering is niet altijd negatief. Door de risicodeling blijven pensioenen relatief betaalbaar. Tegelijkertijd verandert de wereld. De arbeidsmarkt wordt steeds flexibeler: men werkt niet meer bij een bedrijf, en krijgt daardoor te maken met verschillende pensioenpotjes. Daarnaast verschuift het risico steeds vaker van de werkgever naar de deelnemer. Een pensioen is aan het veranderen van een arbeidsvoorwaarde naar een financieel product. De pensioensector moet zich hier op aanpassen, zodat alles overzichtelijk geregeld kan worden.”

Tagged with:

Over de schrijver

Nina van Klaveren

Vindt alternatieve vormen van kredietverstrekking erg interessant, verdiept zich graag in de wondere wereld van het mobiel betalen. Schrijft af en toe een media-analyse.

Related Articles